Recent forum postings ...
Yesterday
Fly KLM Mon CTL
2 days ago
SCHEDULE FLIGHT BOEING 737
3 days ago
Law and rules in KLM VA
2021-04-04
Flying a Tour.
ACARS landing rate not properly calculated
Cost index


 

Een paar dagen in het leven van een werkpaard met de naam "Jasper National Park" (PH-BVP)

Vanaf 29 november 2020 worden er geen vluchten meer gelogd op deze tour.
Deze subsite van de tour zal voorlopig als een archief online blijven.

Waar gaat deze tour over?
Met deze tour kun je een paar dagen herbeleven uit het leven van één van de allernieuwste KLM werkpaarden, de Boeing 777-306(ER)/B77W PH-BVP "Nationaal Park Jasper".
We hebben voor deze tour geen bijzonder moment gekozen, het zijn zo maar een paar dagen in juni 2016, met alle reguliere vluchten die door de "Nationaal Park Jasper" worden uitgevoerd tijdens normale werkdagen.

Wat is het doel?
 Het herbeleven van het normale ritme van een Triple Seven is het doel. Elk leg die je voltooit levert company points op. En als je een Pirep indient in ons KLM-VA pirep systeem kun je nog eens 80 extra punten voor elk leg verdienen.

Hoe gaat het in zijn werk?
 • 5 company points per leg wordt automatisch toegekend, zoals gebruikelijk
 • 25 company points worden automatisch toegekend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
     - je hebt de juiste opmerkingen "WORKHORSE773" en "KLM VA" of "KLMVA" vermeld in je vluchtplan
     - je vluchtplan noemt het correcte vliegtuig
     - de tijd tussen off- en on-blocks valt binnen de gestelde grenzen
     - je vliegt de legs in de juiste volgorde
 • Bovendien kun je nog 80 company points per leg verdienen mits de automatische validatie OK is.
   Dien dan een vluchtrapport in het KLM-VA pirep systeem in binnen 7 dagen na de vlucht.
   Een goedgekeurde pirep levert automatisch 5 company points op.
   De overige 75 extra company points worden toegekend door onze validator als die tevreden is
   over de volgende aspecten:
     - Voor de eerste 2 legs van deze tour: je vluchtplan is een geldig vluchtplan dat voldoet aan de eisen van het North Atlantic Track
        systeem.
        Voor de andere legs: het voorgeschreven vluchtplan is gevolgd.
     - De gevlogen route gelijk is aan de route van het vluchtplan (geen “shortcuts”), uitgezonderd
        een door ATC toegekende, verplichte andere route.
        De validator zal alleen rekening houden met een terechte shortcut als de naam van de betreffende ATC-eenheid
        in het commentveld van het vluchtrapport is vermeld
     - De kruishoogte waarop gevlogen is komt overeen met de voorgeschreven en / of in het vluchtplan opgenomen hoogte
        binnen een limiet van + of - 500 ft Uitzondering is hetzelfde als hierboven.
     - Alle andere aspecten van een correcte vluchtuitvoering, ter beoordeling van de validator
 • Als voor elk van de 6 legs tenminste 25 company points zijn toegekend, heb je de tour afgerond en ontvang je de “workhorse773”
   badge op je profielpagina.

Succes en happy landings!